Michael Blackburn's ART ZERO

20: THE THAMES AT CHELSEA, 1980

The Thames at Chelsea


Home
The Photo Gallery